Ciuri Ciuri

Cristian Ruggieri

Ciuri Ciuri” – Brano popolare della tradizione siciliana eseguito ed arrangiato con organetto (Fisarmonica diatonica) dal Maestro Cristian Ruggieri.

“Ciuri Ciuri” è senza ombra di dubbio una delle canzoni siciliane più famose, per non dire la più famosa. Il titolo, tradotto, significa “Fiori Fiori”.

TESTO

Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu
Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ciuri di gersuminu e rampicanti
nun cantu né p’amuri e né p’amanti
nun cantu né p’amuri e né p’amanti
cantu pi ralliarimi la menti.

Lu sabatu si sapi è allegra cori,
biatu cu àvi bedda la muggheri,
cu l’àvi bedda ci porta li dinari.
cu l’àvi brutta ci mori lu cori.

Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu…
Si troppu dispittusu tu ccu mia
cascu du lettu su mi ‘nsonnu a tia,
si bruttu ‘nta la facci e ‘nta lu cori
cu tia ju’ non mi vogghiu maritari.

Ciuri di rosi russi a lu sbucciari
amara a cui li tò paroli criri.
L’omini siti tutti munsignari
jù non ti vogghiu no! Ti nni pò iri.

La me vicina e’ vucera pazza
nun si la chiuri mai la so vuccuzza
nun si la chiuri mancu si s’ammazza
conzala comu voi sempri e’ cucuzza

Cchiu’ ti taliu chiu’ diventu siccu
mi sentu cu la testa dintra un saccu
pi veni’ appress’a tia persi lu sceccu
e ora comu fazzu a cu accravaccu

Mi pozzu sciarriari cu me matri
picchi’ mi fici accussi curtulidda
li longhi sunnu tutti strarrieri
li curti sunnu di zuccaru e meli

Aiu ‘na zita ca si chiama Nedda
bedda di facci ma senza mirudda
ci dissi mi la dai ‘na vasatedda
mi dissi no, picchi’ manciai cipudda.

Ciuri ciuri ciuriddi tuttu l’annu…
Me soggira mi dici va travagghia
nun fari mali patiri a me figghia
quannu t’a detti iu era na quagghia
ora l’arriducisti na rarigghia.

Ciuri di rosi russi comu a sita
me figghia iu vulissi fari zita
giuvini beddu e riccu iu vurria
ca campa a me figghia e puri a mia.

Puoi scrivere ulteriori informazioni e il TESTO nei commenti. GRAZIE.

Lascia un commento