O Nici Nici

Arie di Sicilia

Voce e cori: Roberta Scacciaferro
Chapman Stick, Laptop: Maurizio Curcio
Canto Popolare di Caronia (ME)
Armonizzazione ed elaborazione musicale di Maurizio Curcio.

TESTO

(1) O Nici, O Nici, comu fazzu
O Nici comu fazzu
ca iu nu ti viu cchiu.

(1) Ruoppù o ruoppù ri tanti lacrimi
Ruoppù ri tanti lacrimi
E la Nici aiù pirdu’.
E mi rugnu a Diu a li smanii
e piensu quannu cantavi.

(2) Dda vuci o dda vuci tinnirisima
dda vuci tinnirissima
e lu cori mi strappau.

(1) Chi vita angustiata
chi fazzu ma iù pi ttia.
Almeno o almeno un segnu runami
almeno currispunnimi
e ss’ amuri puorta a mmia.

(1)O cielu o cielu bbinignissimu
o cielu o cielu binnignissimu
e quantu ti prego un po’.

(1)Ri nuovo o ri nuovo fammi unciri
ri nuovo fammi unciri
e cu lu mè stessu amu’.

(2)E a llacrimi ri sangu
e figghia chi t’aiu a ddiri.

(3)te ccà o te ccà u cutieddu ammazzami
te ccà u cutieddu e scannami
con te voglio morì.

Clicca per votare l'esibizione
[Voti: 0 Media: 0]