Si ‘a vita mia

Antonio L’Abbate

YouTube player

Musica e testo di Antonio L’Abbate.
Info: [email protected]

TESTO

Si bedda ri chianciri
Quantu piaciri mi fae
Nun ti fa viriri mae
Sulu a notti sa’ spuntari cca
Chi bieddu sciauru ca fae
Ri tia iu mi nnamurai
Si cci si o forsi no
Si si si no no no
N’arriniescu a truvariti cca
Accussì nun si po
rimmi si no no no
Io t’aspietto e pue viegnu ddà

Rit.
Ma cuomu si fa
A stari dda
Senza sta musica
Ora sugnu cca
E stu cori fa’
Sempri duminica
Nun ti vuogghiu cchiù perdiri
Tu, chi forza mi fae
Sicilia mia
Si a vita mia

Si ranni ri moriri
Cu ddi carizzi ca fae
si a cchiu bedda e tu ‘u sae
mare e suli n’hai in quantità
c’è cu ti vo viriri
cu di bbiddizzi ca hae

Si cci si o forsi no
Si si si no no no
N’arriniescu a truvariti cca
Accussì nun si po
rimmi si no no no
Io t’aspietto e pue viegnu ddà.

Lascia un commento