Lira antichizzata

Suona Simone Pontedoro

Lira antichizzata costruita e suonata da Simone Pontedoro.

info vendita:
mr.goldenbridges@hotmail.it