Tarantella U Chiovu e Ciao Taormina

Friscalettu Siciliano

Esibizione al Friscalettu di Galati Gianluca,  Antonio Zangla alla Fisarmonica, Nino Calderone & Leo Fabio.

Galati Gianluca & Galati Francesco Maestri, costruttori di strumenti musicali.

Costruzione Artigianale Friscalettu Siciliano, Tamburelli, strumenti popolari e medievali (Facebook Gianluca Galati).

info: 3202588909