A Strina Calabrese

Musica popolare calabrese

YouTube player

A Strina Calabrese” – A Telespazio Calabria, studio di Cosenza, un gruppo Cosentino si è esibito tanti anni fa con il giovanissimo Paolo Monaco alla fisarmonica, suonando la Strina.

TESTO

Senz essere chiamati simu venuti,
ohi simu venuti,
a ri patruni ei via li bon truvati.

emmienzu sa casa díoru ena pernice,
ohi ena pernice,
a ra signora ea via níimperatrice.

su palazzieddru ha quattru spuntuni,
ha quttru spuntuni,
a ru patruni ëuvia ënu gran baruni.

di picciriddri ni simu scurdati,
ni simu scurdati,
ei via patruni di tuttu lu Statu.

chi Diu vi manni tanti buoni anni,
tanti buoni anni,
quantu a ru munnu si spannanu panni.

sientu enu strusciu a ru tavulutu,
a ru tavulutu,
è ru patrune ccu ena supersata.

sientu enu strusciu a ru tavulinu,
a ru tavulinu,
a ru tavulinu,è era signora ccuí ënu fiascu ee vinu.

nui vi cantamu ea strina è Capudannu,
ohi è Capudannu
e víaguramu cientu buoni anni.

nun vi spagnati ca nun simu assai,
ca nun simu assai,
ca simu trentatrie e ru cantature.

fanni na strina e falla di prisuttu,
falla di prisuttu,
si ëunníhai curtieddru dunanilu tuttu.

canta ru gaddru e scuotula ere pinne,
scuotula ëre pinne,
vi damu ea bona notte e jamuninne.

ma nui restamu finu a ra matina,
finu a ra matina,
si prima nuímangiamu e nun vivimu.

Lascia un commento