A Sigaretta e Zia Teresina

Mario Gualtieri

Mario Gualtieri dal vivo in “A Sigaretta e Zia Teresina“, accompagnato alla fisarmonica.

TESTO

Quann’avia tridici anni,
io vulia ‘ffara granni:
m’appicciavu ‘a sigaretta,
m’atteggiavu ara villetta.
Specialmenti cu ll’amici,
si passava ‘nna guagliuna,
io m’azava ru collettu,
vulia ‘ffara u giuvinottu.
Mo ca signu fattu granni,
signu nu pecurieddhru,
nè m’appicciu a sigaretta
nè m’atteggiu ara villetta.

Maliditta ‘a sigaretta,
malidittu chidhu juornu
ca vulia ‘ffara granni:
signu propriu ruvinatu,
i purmuni su fricati
e l’arterie su ‘ntippati.
U dutturi mo m’ha dittu:
“si cent’anni vu campari,
ti vu disintossicari,
hai i truvari ‘na minnuta
e di latti t’ha i ‘mbriacari”.

Clicca per votare l'esibizione
[Voti: 0 Media: 0]