I Gufi in “Donne Donne gh’è chì el Magnano”

Donne Donne gh’è chì el Magnano – I Gufi (con testo).
Roberto Brivio, Gianni Magni, Lino Patruno e Nanni Svampa.