Lu pisci spada

Domenico Modugno

Lu pisce spada” (ma in alcune reincisioni Modugno lo ha intitolato “’U pisci spada”) si riallaccia ai brani di Modugno più direttamente legati alla tradizione popolare e dei cantastorie, che furono del resto la sua prima esperienza musicale.

La storia narrata è nota: è la tragica storia d’amore di due pesci spada; la femmina è stata catturata durante la mattanza, ed incita il maschio a fuggire, ma il pesce si lascia catturare per morire insieme a lei. (Wikipedia)

TESTO

Chist’è ‘na storia
d’un pisci spada
storia d’amuri…
Dai e dai lu vitti lu vitti lu vitti
pigghia la fiocina accidilu accidilu accidilu ahh…
te pigghiaru ‘a la fimminedda drittu drittu ‘ntra lu cori
e chiancìa di duluri ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi
e la varca la strascinava e lu sangu ni curria
e lu masculu chiancìa ahi ahi ahi ahi ahi ahi ahi
e lu masculu parìa ‘mpazzutu
mi dicia bedda mia nun chiancìri
bedda nun chiancìri
dimmi tia c’haju a fari…?
Rispunnia la fimminedda
ccu nnu filu e filu ‘i vuci
scappa scappa amuri miu
‘ca sinò t’accidunu…
No no no no no amuri miu
si tu mori vogghiu murìri ‘nzemi a tia
si tu mori amuri miu vogghiu murìri…
Ccu nu saltu si truvàu ccu issa
‘ncucchiu ‘ncucchiu cori a cori
e accussì finìu l’amuri
di du’ pisci sfurtunati…
Dai e dai lu vitti lu vitti lu vitti
c’è puru lu masculu
pigghia la fiocina accidilu accidilu ahhh…
Chist’è ‘na storia
d’un pisci spada
storia d’amuri.

Lu pisci spada
Domenico Modugno – Lu pisci spada

 

Lascia un commento