Bonasira a vui Madonna

Carmen Floccari

Carmen Floccari intona questa canzone popolare calabrese con chitarre e organetto a Siderno Superiore. Canto diffuso in tutta la Jonica, in occasione delle celebrazioni mariane.

TESTO

Bonasira Vi dicu a Vui, Madonna,
la gloriusa di Santa Maria.
Mu ndi ncumpagna la notti e lu jornu
e puru quandu jimu pe’ la via.

A la matina: bongiornu, bongiornu,
Vui siti Patruna di tuttu lu mundu.

Guardu a l’artari e nc’è na gran Regina,
Maria da Nunziata ca si chiama.

A cuji nci cerca grazji nci duna,
a li malati lu cori nci sana.

A li malati lu cori nci sana,
a l’orfaneji la ventura nciuna.
E jeu, Madonna, Vi ndi cercu una:
st’arma cuntenta e la mè vita sana.

Jeu mi ndi vaju in celu e ja v’aspettu,
e se non siti peccaturi ngrati.

Vi dugnu tuttu chiju chi vuliti:
lu Paradisu se lu meritati.

E la Madonna si vota e ndi dici:
vajiti, bonasira e santa pace.