Vallja e Dibres – Grupi artistik i shkollës “Xhevdet Doda” Bulqizë

Kërcen grupi artistik i shkollës “Xhevdet Doda” Bulqizë.
Drejtues artistik: Erblin Novaku
Mësuesja e muzikës: Izabela Kocaqi

Parma, Italy.
2 korrik 2017