Mieru Mieru

Bruno Petrachi

La mitica canzoneMieru (in italiano “Vino“), interpretata da Enzo Petrachi, figlio di Bruno Petrachi, indimenticato cantante popolare Leccese.

TESTO

Quanti bicchieri te mieru me bbiu
Tanti pensieri te capu me lleu
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Cu mienzu quintu suntu nu cardillu
Cu mienzu litru me sentu gia’ brillu
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Lu megghiu dottore è lu cantinieri
Te llea te capu tutti li pensieri
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Quandu la sira a casa me cogghiu
Nu nci la fazzu mancu me spogghiu
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Sci cu lu mieru te minti a scommessa
Tie nci rimani sempre de fessa
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Sci la fatia se chiama cucuzza
Mamma ce puzza mamma ce puzza
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Quandu la fimmena è dispettusa
Fanni pernacche e cercani scusa
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Se si perieddrhu e nisciunu te cura
Firma cambiali senza paura
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Sci cu lu mieru te minti a scommessa
Tie nci rimani sempre de fessa
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Quandu la sira a casa me cogghiu
Nu nci la fazzu mancu me spogghiu
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’
Mieru mieru mieru la la
Quanti culuri me fasci cangia’.