Mangiti Lu Limone

Romeo Livieri

Romeo Livieri canta “Mangiti Lu Limone“. Musica dalla Puglia.

TESTO

Magnatill e sucatill stu limone
iu lu sacciu ca a te te spiace
bedda mia fatti capace
ca lu limone te la sucà

Lu sapivi ca iu era onesto
era onesto fino all’osso
tu me l’avvivi scavatu lu fuesso
e me vulivi a sutterrà

La jatta ca tinia se n’è scappata
e mo d’amori chiangi scunzulata
senza ca pass e rite e mi fa fessu
Quann tu vit a mei, crattete fessa

Ti lu mangi, ti lu mangi stu limone
iu lu saccio che a te te piace
bedda mia fatti capace
ca lu limone te la sucà

Lu sapivi ca iu era onesto
era onesto fino all’osso
tu me l’avvivi scavatu lu fuesso
e me vulivi a sutterrà

La jatta ca tinia se n’è scappata
e mo d’amori chiangi scunzulata
senza ca pass e rite e mi fa fessu
Quann tu vit a mei, crattete fessa

Ti lu mangi, ti lu mangi stu limone
iu lu saccio che a te te piace
bedda mia fatti capace
ca lu limone te la sucà

Fumi sempre, fumi sempre detru casa
iu su statu nu bueno vagnone
e mangiatill e sucatill stu limone
a lu limone te la sucà!