Stelle Alpine Polka

Alberto Calle e Gianmaria Ghezzi

Alberto Calle & Gianmaria Ghezzi in “Stelle alpine Polka“, armonica e organetto.